Klachten

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over
de door ons geleverde diensten. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.
Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt.
Dit geldt ook in het geval dat de geleverde dienst niet de eigenschappen heeft die u op grond van de besprekingen mocht verwachten.
Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord.
Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Uw klacht kunt u sturen aan:
ICT First
Burgemeester van Haarenlaan 1506
3117 GD Schiedam
of naar: klachten@ictfirst.nl

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de
bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen.

ICTwaarborg
Tasveld 1A
3417 XS Montfoort
Telefoonnummer: 088 – 77 300 73
Bemiddeling: 088 – 77 300 70 of dit formulier
E-mail: info@ictwaarborg.nl
Internet: www.ictwaarborg.nl